top of page

KUNSTRESTAURERING

Mens kunsten er tidløs, er de materialer, som kunsten består af, det ikke. Kunst er sårbar over for alder og det miljø kunsten opbevares i.


Konsekvenserne er, at kunsten bliver nedbrudt og får skader, tab af farvelag, misfarvninger af fernis, nedbrydning af tidligere reperationer og akkumulering af snavs og støv.


Som konservatorer bevarer vi kunsten og får den til igen at fremstå som den oprindeligt har været tænkt, ved at konservere og restaurere skaderne.

FORSKNING

FARVEARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

Disse undersøgelser giver indsigt i de vekslende farvelag, maleteknikker og dekorationer, som igennem tiden har ændret udtrykket i rum og af bygninger.

Dette giver kendskab til tidligere tiders farveholdninger, hvilket er det bedste udgangspunkt for restaurerng og fornyelse.

 

Farvearkæologien kan bruges som rettesnor, for dem som planlægger og arbejder med historiske huse.

KIRKERESTAURERING

Københavns Konservator skræddersyr nye farver til historiske huse på baggrund af et solidt kendskab til historiens vekslende mode i farver og i brugen af forskellige malingstyper.


Nye farvesætnings forslag foregår i tæt samarbejde med ejeren af huset eller arkitekten på projektet.

farvevifte.jpeg

FORMIDLING

Københavns Konservator er blevet støttet fra private fonde til publicering og formidling af restaureringsopgaver. 

Senest har Københavns Konservator opnået støtte fra Statens kunstfond, Bergiafonden og Toyota fonden til formidling af forskningsprojektet : 

"Japanske tapeter i europæisk interiør"

MIKROKEMISKE
UNDERSØGELSER

Vi udfører de mest anvendelige analyser af pigmenter i farvelagene under mikroskop i forbindelse med større restaureringsarbejder. Yderligere analyser som IR , SEM og fiber identifikationer udføres i samarbejde med konservatorskolen. 

Københavns Konservator udfører restaurering af kirkeinventar og er konsulent i forbindelse med restaureing og farvesætning af interiør i menighedsrådshuse.

Senest har vi løst opgaver for 

Frederiksberg Kirke, Sundby Kirke og Rudkøbing kirke. 

KURÉRTJENESTER

Transport og flytning af kunst.  

I forbindelse med flytning af værker i ind- og udland, yder Københavns Konservator kureretjeneste. 

Vi rådgiver gerne omkring håndtering, nedpakning og transport. 

Vi formidler med glæde vores arbejde og har publiceret artikler i både konserveringsvidenskabelige tidsskrifter og i videnskabelige museumskataloger. 

 

Også andre har omtalt vores arbejde. Se linket til aviser og tidsskrifter nederst på siden.

 

BYGNINGSARKIVARISKE UNDERSØGELSER

Disse undersøgelser består af en gennemgang af de primære kilder, som eksempelvis brandtaksationer, arkitekturtegninger og arkiver generelt.
Undersøgelserne dokumenterer de bygningsistandsættelser og -forandringer, der er gennemført i bygningens leveår, og er et godt uddybende supplement til de farvearkæologiske undersøgelser.

Se eksempel >
Se eksempel >

FARVEKONSULENT

bottom of page