top of page
ØREGAARD MUSEUM - HAVESTUEN

I forbindelse med restaureringen af Øregaard Museum udførte Københavns Konservator en farvearkæologisk undersøgelse af husets havestue. Undersøgelsen blev beriget med et fund af et skabelonmaleri fra 1800-tallet, og maleriet blev rekonstrueret efter grundig research af mønstre og anvendte originale materialer. 

 

Restaureringens første etape bestod dels i at få afdækket og dels genskabt dekorationerne og den oprindelige

farvestætning. Denne del af opgaven stod færdig i 2010. Næste etape, der går ud på at rekonstruere de skabelonmalede vægge, er påbegyndt i februar 2017.

Rekonstruktionen er udført under KK ´s overordnede ledelse og af malerfirmaet Arnhem fra Odense. Processen omfatter afkodning og aftegning af de fundne dekorationsspor og udformning af skabelon til rekonstruktion af mønstret. 

Ydelser: Farvesætning og rekonstruktion 
Kunde:  Øregaard Museum
År:        2010 + 2017

bottom of page