Jais Nielsen

Restaurering af portræt af grevinde Danner.

 

Ved denne opgave har Københavns Konservator udført malerikonservering af et beskadiget maleri. Opgaven bestod i udbedring af buler i lærredet samt ny opspænding. Da de originale ombukningskanter var nedbrudte og svage, blev et ekstra lærred påsat. Desuden blev  rensning af maleriet for overfladesnavs og fernis udført.

Ydelser  Malerikonservering
Kunde    Privat 
År            2009