top of page
AUGUSTENBORG SLOT

I forbindelse med restaureringen af slottet, der i nær fremtid skal huse Landbrugs og Fiskeristyrelsen, har Københavns Konservator nu afdækket oprindelige farvelag på slottets vægge, trapper og ovn nicher. 

Slottets vekslende funktioner gennem de snart 250 år, har sat sig sine spor.

Spor som Københavns konservator har undersøgt ved hjælp af farvearkæologiske undersøgelser. 

Augustenborg slot er opført i 1770-1776 og var oprindelig stamsæde for hertugslægten, opkaldt efter hertuginde Augusta.

Den sidste af slægten på slottet var hertug Christian August 2. af Slesvig Holsten- Sønderborg-Augustenborg. 

Slottet blev i 1850 beslaglagt af den danske hær, som frem til 1864 anvendte det som lazaret og kaserne. Efter 1864 (den 2. Slesvigske Krig 1863-1864) kom Sønderjylland under tysk herredømme, og Augustenborg blev lagt under den preussiske stat, der indrettede det til kvindeseminarium. I 1885 blev det givet tilbage til hertugslægten, men Ernst Günther 2. af Slesvig-Holsten-Sønderborg- Augustenborg foretrak at blive boende på Gråsten Slot og seminariet blev på Augustenborg. 

Efter genforeningen i 1920 solgte hertugfamilien slottet til den danske stat og i 1929 vedtog Rigsdagen at indrette slottet til et psykiatrisk sygehus med plads til 500 patienter. Det psykiatriske hospital blev indviet i april 1932 og nedlagt i september 2015. 

På akvarellen nedenfor ses et interiør med et glat pudset loft med krafitg profikeret hulkhel. Væggene er beklædt med lærred hvorpå tapet, dobbelte fyldingsdøre med dørstykker og brystpanel. Gulvet er enten imitationsmalet eller med marmorsten lagt i skakmønster. En flot ovnniche flankeret af en svungen rokoko stukkatur. 

På grundlaget af de ældste farvespor fra hertugtiden skal slottet farvesættes af Københavns konservator så interiørene igen kan fremstå med de farvetoner som hertugen og hertuginde Augusta antagelig var omgivet af i sidste halvdel af 1700-tallet. 

Augustenborg slot

Ydelser: Farvearkæologi og farvesætning
Kunde:  Bygningsstyrelsen
År:        2017/1018

bottom of page