top of page
Farvearkæologi støtter handlingsplan 

07.03.24

IMG_9976.HEIC

Hertugbyen Augustenborgs oprindelige rokokofarver på døre og vinduer er blevet grundigt undersøgt af  Københavns Konservatorer. 

 

I løbet af 2023 er en række af byens mindre borgerhuse, Prinsens Hus, Palæet og naturligvis  Augustenborg Slot blevet endevendt for at finde de ældste og oprindelige farvelag på eksteriør.

 

Behovet har vist sig i forbindelse med en handlingsplan for Prinsens hus og Palæet, hvor

der gennem tiden er sket store ændringer af farvesætningen af eksteriør,
hvilket bla fremgår af ældre fotos.  

 

Undersøgelse er iværksat af Slots- og Kulturstyrelsen og er til brug for fremtidig 

sagsbehandling i forbindelse med fredede bygninger i Hertugbyen Augustenborg.

 

Undersøgelsens formål er at undersøge hvordan den oprindelige farveholdning har været

på de udvalgte bygninger og om der har været en farvemæssig overensstemmelse mellem

fyrstehusene og hoffets ansattes boliger i Augustenborg.

 

Den farvearkæologiske undersøgelse har tilvejebragt mere viden om hvordan hertugbyen i sin helhed - fra slottet til beboelsesejendommene - oprindelig fremstod. På baggrund af arkivalier kan det udledes at slottet har stået ensfarvet, antagelig hvidkalket, med lysegrå vinduer og sortglaserede tegl. 

 

Den samme farvesætning har den farvearkæologiske undersøgelse afdækket på Palæet. 

 

Hertugfamiliens ejendomme har altså i 1700-tallet stået som lysende, prægtige bygninger med et overvejende udtryk i senrokoko stil. 

 

Augustenborgs beboelseshuse har sandsynligvis også været hvidkalkede, og har med sikkerhed oprindeligt haft enten oxidrøde eller umbrafarvede vinduer og røde tegltage. 

 

Det er vores håb at nærværende farvearkæologiske- og arkivalske undersøgelse, fremadret-

tet vil blive flittigt brugt i Sønderborg kommunes forvaltning for teknik, miljø og bæredygtighed da den nu indsamlede viden udgør et solidt grundlag for, at kommunen i samarbejde med undertegnede, kan udarbejde en farvepalette der udgør en vigtig brik i en fremtidige bevaringsplan af både Slottet, Palæet, Prinsens hus og de mange smukke beboelseshuse i Augustenborg.

Rapporten tjener endvidere et godt formål hos SLKS der arbejder for at

indsamle al den viden der kan gøre os klogere på fortidens mening med brugen af farver.

IMG_0051.HEIC
IMG_0090.HEIC
IMG_8093.HEIC
IMG_0066.HEIC
bottom of page