top of page
DET GAMLE OVERFORMYNDERI

Københavns gamle Overformynderi er opført i 1894 af arkitekt Hans J. Holm. Bygningen havde funktion som Overformynderi indtil 1937.  Siden da har Københavns Kommune beboet bygningen.

Den manglende viden om væggenes og træværkets oprindelige farver gav anledning til at igangsætte en farvearkæologisk undersøgelse. Via undersøgelsen fik vi sikret et veldefineret grundlag, som gav konkret viden omkring den oprindelige dekoration samt bygningens og interiørenes historie.

 

Den originale detaljerede udsmykning indvendigt er udført indtil mindste detalje. Lofterne er dekorerede i secco teknik og væggene oprindeligt med limfarve. Farverne som trapperummet oprindeligt var bemalet med, har haft til formål at understrege de malede og rigt udsmykkede lofter. 

 

Trapperummets rigt udsmykkede interiør fremtræder i vid udstrækning som fra opførselstidspunktet. Det eneste som er ændret væsentligt, er væggenes og træværkets farver. Men de klare farver, gul og hvid, som vægge og træværk fremtræder med i dag, forstyrrer den balance som interiøret oprindelig var tiltænkt.

 

Resultatet af undersøgelsen kan danne grundlag for en ny farvesætning af trapperummet i fremtiden. 

Ydelser: Farvearkæologiske undersøgelser // Farvesætning
Kunde:  Rørbek og Møller Arkitekter
År:        2014 – 2015

bottom of page