top of page
FRILUFTSSKOLEN

Anne Simonsen, fra Københavns Konservator, har på baggrund af en række farvearkæologiske undersøgelser rekonstrueret den pallette, som oprindeligt blev brugt da Friluftsskolen blev opført i slutningen af 1930'erne. Paletten og kendskabet til, hvor og hvordan den har været brugt, har været afgørende for at skolen, efter endt restaurering, nu igen står med fordums glans.

Friluftsskolen – eller svagbørnsskolen, som den også blev kaldt - blev i sin tid tegnet af arkitekt Kaj Gottlob, som i formgivningen af den, har skelet til udenlandske sanatoriebyggerier. Skolen blev bygget og bruges fortsat til børn med særlige behov. Klasserummene havde hver sin farve, så man let kunne finde og genkende dem og i liggehallen var lofterne malet lyseblå, for at undgå at de børn som lå her blev blændet af det lys der reflekteredes herpå. Farvepaletten, som oprindeligt blev brugt, var således med til at gøre bygningens funktioner og indretning tydelig, samtidig med at den virkede stimulerende ind på de syge og svage børns helbred og velbefindende. Den bevidste brug af farver i arkitekturen, er den dag i dag en kilde til inspiration. 

Ydelser: Farvesammensætning

Kunde:  Københavns Kommune

År:        2021

IMG_9831.jpg

I fredningsbeskrivelsen fra 2015 angives en svagbørnsskole i Suresnes uden for Paris at have været den primær kilde til inspiration, men også Alvar Altos Paimio Sanatorium fra 1933, må antages at have været en vigtig inspirationskilde, da den pallette, som er afdækket i skolebygningerne på Amager til forveksling ligner den, som er brugt hos Aalto. 

 

Det oprindelige farve- og materialeudtryk, er i restaureringen genskabt, således at den distinktion, som der oprindeligt var mellem over- og undervægge er opretholdt. Københavns Konservators identifikation af pigmenter og hendes omfattende kendskab til bindemidler - og til Gottlob hvis farvesætninger hun tidligere har arbejdet med - har betydet at væggenes farve og materialitet er meget tæt på det det originale udtryk. Vægfarverne er samtidig – fordi der sammen med en malingsproducent er lavet en række nye eksperimenter med indfarvning og overfladeforsegling af silikatmaling - mere bestandige, både i forhold til lyspåvirkning og slitage. Valget af materialer er innovativt og kan inspirere andre til at bruge kendte materialer på nye måder, for at komme frem til et historisk udtryk. 

bottom of page