_05A7231-Edit_edited.jpg

Konservator Anne Simonsen står bag Københavns Konservator. Hun arbejder for at bevare kunst og arkitektur med fokus på æstetik, kvalitet og håndværk. Som specialist i historisk interiør restaurerer Københavns Konservator kunsten, udfører farvearkæologiske undersøgelser, kortlægger bygningers lag af farver og dekorationer - både i interiør og eksteriør - og sikrer, at tradition og forandring går hånd i hånd.

_05A7260.jpg
IMG_0639.JPG

Københavns konservator blev i 2021 hædret med farveprisen 2021. Vi har på baggrund af en række farvearkæologiske undersøgelser rekonstrueret den pallette, som oprindeligt blev brugt da Friluftsskolen blev opført i slutningen af 1930'erne. Paletten og kendskabet til, hvor og hvordan den har været brugt, har været afgørende for at skolen, efter endt restaurering, nu igen står med fordums glans.  Tusind tak til arkitekterne Nøhr og Sisgaard, grafiker caroline Krag og KEIM for det gode samarbejde og stort tillykke til jer for jeres farvepris.

IMG_8070 (2).jpg

 FARVEARKÆOLOGI  

 

Undersøgelserne giver indsigt i de vekslende farvelag, maleteknikker og dekorationer, som igennem tiden har ændret udtrykket i rum og af bygninger. 

Dette giver kendskab til tidligere tiders farveholdninger, hvilket er det bedste udgangspunkt for restaurerng og fornyelse.

 

Farvearkæologien kan bruges som rettesnor, for dem som planlægger og arbejder med historiske huse.

KUNST

Mens kunsten er tidløs, er de materialer, som kunsten består af, det ikke. Kunst er sårbar over for alder og det miljø kunsten opbevares i.


Konsekvenserne er, at kunsten bliver nedbrudt og får skader, tab af farvelag, misfarvninger af fernis, nedbrydning af tidligere reperationer og akkumulering af snavs og støv.


Som konservatorer bevarer vi kunsten og får den til igen at fremstå som den oprindeligt har været tænkt, ved at konservere og restaurere skaderne.

Screenshot 2022-01-11 at 14.21.06.png

Nyheder

Projekter

Publikationer

Stormgades Skjulte Skatkammer

Skærmbillede 2019-09-18 kl. 17.55.27.png

Sarte kulører

Sk%C3%A6rmbillede%202019-09-18%20kl.%201