Film

Farver i Overformynderiet

En farvearkæologisk undersøgelse på Øregaard Museum

Workshop i japansk papirkunst "Kinkarakami" på Statens Værksteder

Artikler

ARCHITECTURA NO 41 S. 40-62. KBH. 2019

De Farver no 85 forår

De Farver no 85 forår

De Farver no 85 forår