Farver i Overformynderiet

En farvearkæologisk undersøgelse på Øregaard Museum

Workshop i japansk papirkunst "Kinkarakami" på Statens Værksteder